Kurum Armaları, ve değişik Aktivitelerde bulunan Grup ve kuruluşlara Yaptığımız Nakış Arma Çalışma örnekleri